román állambiztonsági szótár


   á é í ó ö ő ú ü ű
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

Találatok


a kiválasztott betű: p
találatok száma: 10


Román állambiztonsági kifejezések szótára


persoană de încredere - bizalmi személy - a hírszerző hálózat tagja, aki önkéntesen segítette a Securitate munkáját. Munkaköréből vagy kapcsolataiból adódóan információkat tudott szállítani a Securitaténak, vagy más feladatokat tudott végrehajtani.


persoană de sprijin (P.S.) - támogató személy - a hírszerző hálózat tagja, feladata általános felügyelet, (supraveghere), és elsődleges információk közlése -a ’80-as években meghonosított szakkifejezés


plut. (plutonier) - őrmester


plut. adj. (plutonier adjutant) - főtörzsőrmester


post acoperit - "fedett" őrhely - lakás, iroda, stb., ahonnan a célszemély figyelését végezték különféle technikai eszközökkel


post descoperit - "nyitott" őrhely - köztéri hely, ahonnan a Securitate alkalmazottak a célszemélyek, vagy intézmények tevékenységét figyelték, különféle álruhákban (postás, útkarbantartó, elárusító, őr, stb.)


Securitate irattípusok


Plan de măsuri - Intézkedési terv
Az illető akcióban foganatosítandó intézkedéseket sorolja fel.
Először a nyomozott személy adatait, majd a nyomozás megkezdésének okait taglalja. Ezekután a kitűzött célok felsorolása következnek, majd a célok eléréséhez szükséges intézkedések felsorolása az elvégzésre kitűzött határidő, és a feladat végrehajtásáért felelős személy feltüntetésével.


Proces-verbal de interogatoriu - Kihallgatási jegyzőkönyv
Kérdés-felelet formájában a Securitate tiszt kérdései, valamint a gyanúsítottak válaszait tartalmazza.


A Securitate szervezeti felépítése

- 1967. szeptember 13-án újra átalakítják a Securitate szervezetét. Új neve Állambiztonsági Főigazgatóság (DS - Departamentul Securităţii) Az új szervezeti felépítés:


Personal - Személyzet


Pregătire - Kiképzés