román állambiztonsági szótár


   á é í ó ö ő ú ü ű
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

Találatok


a kiválasztott betű: c
találatok száma: 26


Román állambiztonsági kifejezések szótára


cartoteca generală documentară - általános személyi nyilvántartás - adatbázis, amelyben ábécésorrendben szerepeltek azoknak a személyeknek a kartotékai (személyi lapjainak összessége), akik valamilyen kapcsolatba kerültek a Securitateval (megfigyeltek, informátorok, politikai elítéltek, az országból kivándoroltak, olyan külföldi állampolgárok, akik jelentőséggel bírhattak a Securitate szempontjából, stb.)


casă conspirativă - konspirált lakás (magyarországi terminológiában: K-lakás). Olyan, a Securitate tulajdonában lévő lakások, amelyekben a informátorok találkoztak a Securitate tisztekkel, vagy a rezidensekkel. Ezeket álcázhatták magánlakásnak, egy vállalat kirendeltségének, stb.


casă de întîlniri - lásd: casă conspirativă


căpitan (cpt.) - százados


Centrul de Informatică şi Documentare (C.I.D.) - Informatikai és Adatgyűjtési Központ - a Belügyminisztérium műveleti (operatív) nyilvántartását kezelő szervezet, amely elemezte, feldolgozta és összegezte a Miliciától, és a Securitátétól beérkező adatokat.


Cheltuieli Informative Speciale (C.I.S.) - pénzalap, amelyből az informátorokat és a Securitatet támogatókat jutalmazták, vagy lefizették a beszervezendő személyeket


colaborator - alkalmi munkatárs - olyan személy, akivel csak szórványos kapcsolatban volt a Securitate. Általában vagy egy adott közegből származó információk ellenőrzésére használták őket, vagy pedig egy jól meghatározott intézményről (általában a munkahelyük volt) kellett technikai jellegű információkat szállítaniuk


colonel (cl.) - ezredes


colonie de muncă˙(C. M.) - munkatábor


combinaţii - társítás - több módszer, eljárás társítása egy akció során, egy műveleti (operatív) cél elérése érdekében


compromitere - kompromittálás - a Securitate által irányított akció, célja a célszemély lejáratása azon csoport előtt, amelynek tagja


contrainformaţii (C.I.) - 1. belső elhárítás
2. Kémelhárítás


contrasabotaj - szabotázselhárítás - célja a nemzetgazdaság, vagy a termelés ellen irányuló bármely tevékenység megakadályozása


contraspionaj - kémelhárítás - más országok Románia ellen irányuló kémtevékenységének megakadályozása, az ország területén működő külföldi kémhálózatok elleni akciókkal és a külföldi hírszerző szervezetek elleni harccal


C.R. (deţinut contrarevoluţionar) - ellenforradalmi tevékenységért fogvatartott személy


A Securitate szervezeti felépítése

- 1967. szeptember 13-án újra átalakítják a Securitate szervezetét. Új neve Állambiztonsági Főigazgatóság (DS - Departamentul Securităţii) Az új szervezeti felépítés:


Cancelarie CSS (Consiliul Securităţii Statului) - Kancellária (Állambiztonsági tanács)


Consilieri CSS - Tanácsadók (Állambiztonsági tanács)


Comandamentul Trupelor de Securitate - Securitate Fegyveres Alakulatok Parancsnoksága


A Securitate szervezeti felépítése

- 1972. április 19-én újjászervezték a Securitate-t, új neve: Állambiztonsági Igazgatóságok (Direcţiile de Securitate - DS). Az új szervezeti felépítés:


Centrul de Informare şi Documentare - Tájékoztatási és Dokumentációs Központ


A Securitate szervezeti felépítése

- 1973. június 27-én újra átszervezték a Securitate-t. Új felépítése:


Comandamentul technic şi de transmisiuni - Technikai és Hírközlési Parancsnokság


Centrul de Informare şi Documentare - Tájékoztatási és Dokumentációs Központ


A Securitate szervezeti felépítése

- 1989 decemberében a következő volt a Securitate felépítése:


Centrul de Informaţii Externe (CIE) (UM 0544) - Külföldi Hírszerzési Központ


Contrainformaţii în cadrul CIE (UM 0195) - Külföldi Hírszerzési Központ belső Elhárítása


Cifru (UM 0525) - Rejtjelező egység


Centrul de Informare şi Documentare - Tájékoztatási és Dokumentációs Központ


Comandamentul pentu Technică Operativă şi Transmisiuni - Operatív Technikai Eszközök és Hírközlési Parancsnokság