román állambiztonsági szótár


   á é í ó ö ő ú ü ű
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

Találatok


a kiválasztott betű: a
találatok száma: 13


Securitate tevékenységi körök

- Tevékenység (akció)-típusok


acţiune informativă - adatgyűjtés
Akc. rövid.: A.I.
Megnyitott dosszié típusa: mapă de lucru


acţiune individuală informativă - adatgyűjtés
Akc. rövid.: A.I.
Megnyitott dosszié típusa: dosar de verificare prealabilă


anchetă - vizsgálat
Megnyitott dosszié típusa: dosar de anchetă
Dosszié rövid.: D.A.


Román állambiztonsági kifejezések szótára


acţiune informativă (A.I.) - adatgyűjtés. Lásd: acţiune individuală informativă


acţiune individuală informativă - egyéni adatgyűjtés - az előzetes adatok alapján (pl. dosar obiectiv) gyanússá vált személyek ellen megkezdett, a legalsóbb szintű állambiztonsági tevékenység


acţiune de verificare (informativă) - ellenőrzés


agent - ügynök


agentura - informátori (ügynöki) hálózat


anchetă - vizsgálat - az állambiztonságot fenyegető akciók, összeesküvések stb. kivizsgálásával foglalkozó vizsgálatok


angajament - írásos kötelezettségvállalás - ebben az informátor vállalta a Securitateval való együttműködést


atenţionare - megrovás (?) Elsődleges szóbeli intézkedés azon személyek esetében, akiknek ellenszegülő magatartása volt a kommunista rendszerrel szemben, azzal a céllal, hogy rábírják őket ennek a magatartásnak a feladására. A megrovást elvégezhette a Securitate tiszt, vagy annak az intézménynek a vezetője, amelyben az illető személy a tevékenységét folytatta. Ezt az intézkedést nem tüntették fel a Securitate műveleti (operatív) feljegyzéseiben.


avertizare - figyelmeztetés. Azon személyek esetében alkalmazott intézkedés, akik esetében nem bizonyult elégségesnek a megrovás. A figyelmeztetést csak Securitate tiszt végezhette, esetleg tanúk jelenlétében (családtag, munkahelyi főnök, stb.) A figyelmeztetés nyomán az illető személytől nyilatkozatot vettek, amelyben a párt és az állam politikája iránti lojalitását kellett kijelentenie, és meg kellett fogadnia, hogy felhagy a figyelmeztetéséhez vezető tevékenységgel és magatartással. A párttagokat a felettes pártszerv is figyelmeztethette, amely nyomán az illető ellen büntető intézkedéseket lehetett foganatosítani, amely kiterjedhetett egészen a pártból való kizárásig.


A Securitate szervezeti felépítése

- 1967. szeptember 13-án újra átalakítják a Securitate szervezetét. Új neve Állambiztonsági Főigazgatóság (DS - Departamentul Securităţii) Az új szervezeti felépítés:


Academiile Militare DS - Katonai Akadémiák