román állambiztonsági szótár


   á é í ó ö ő ú ü ű
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

Találatok


a kiválasztott betű: n
találatok száma: 5


Román állambiztonsági kifejezések szótára


nume conspirativ - informátornak, vagy követett személynek adott álnév, az igazi személyazonossága eltitkolása céljából


nume de cod - lásd: nume conspirativ


Securitate irattípusok


Nota informativă - Tájékoztató jegyzék
Egy adott esetre vagy személyre vonatkozó, az informátor által, vagy az informátor tájékoztatása alapján a tartótisztje által papírra vetett adatok. A fejlécen feltüntették: a jegyzék keltét, az informátor fedőnevét, a tartótiszt nevét és rangját, annak a konspirált lakásnak a nevét, ahol a találkozás lezajlott
A tájékoztató szövege után az illető ügyön dolgozó tiszt feljegyzése (Nota secţiei/Notă/Menţiune/Nota ofiţerului - N.O.) következett, amelyben pár sorban ismertette hogy a jelentés milyen ügyhöz/nyomozati anyaghoz tartozik.
Ezután felültették a kijelölt feladatokat (sarcini trasate), vagyis az illető ügynök/besúgó milyen feladatokat kapott az illető ügyben.
A meghozott intézkedések (măsuri luate) részben az illető jegyzék(ben lévő információk) felhasználási módját, és az ügyben meghozott más intézkedéseket tüntették fel.
E két utóbbi rész az N.B. (Nota Biroului) rövidítéssel is jelölhették.


Notă-raport - Jelentési jegyzék
1. besúgó szóbeli jelentése alapján a tartótiszt által elkészített jelentés
2. valamilyen operatív intézkedésről (pl. házkutatás) az azt végrehajtó tiszt jelentése. Felépítése hasonló a Tájékoztató jegyzékével.


Notă de analiză - Elemzési jegyzék
1. Egy bizonyos fokú munkaforma (pl. felügyelet vagy megfigyelés) alatt lévő személyről begyűjtött információkat összegez, és további intézkedéseket javasol.
2. Securitate tartótiszt által időszakosan összeállított elemzés, amely egy adott informátorral kapcsolatos (tevékenysége, a vele való kapcsolattartásban alkalmazott módszerek és technikák)