román állambiztonsági szótár


   á é í ó ö ő ú ü ű
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

Találatok


a kiválasztott betű: f
találatok száma: 10


Román állambiztonsági kifejezések szótára


filaj - követés - a gyanúsított tevékenységét különböző technikai eszközökkel (pl. lehallgatókészülékkel) vagy személyek bevonásával való folyamatosan figyelemmel követése. Célja a megfigyelt lakóhelyének felderítése, az illető kapcsolathálójának felderítése, esetleg a találkozásokról bizonyító fényképek, rövidfilmek készítése.


A Securitate irattermelési- és tárolási rendszeréhez kapcsolódó fogalmak


fondul anchetă/fond urmărire penală - vizsgálati és nyomozati dossziék, katonai törvényszékek iratai, börtönök, munkatáborok, a kényszerlakhelyekkel és az elkobzott javakkal kapcsolatos iratokat tartalmazó állomány


fond de corespondenţă operativă - A szakirodalom két eltérő adatot közölt erről az állományról.
1. azoknak a személyeknek a dossziéit tartalmazza, akik nevét kivették a BM nyilvántartásból (akik ellen nyomozást/megfigyelést folytattak, és bebizonyosodott, hogy nem folytatnak "ellenséges" tevékenységet)
2. A BM különböző egységei közötti, valamint a BM és a különböző állami szervek közötti levelezést, valamint magán- és jogi személyek kérvényeit, és egyéb, a felderítő-elhárító munka szempontjából nem lényeges adatokat tartalmazta.


fond documentar - Részei:
1. az 1944 augusztus 23-a előtt Romániában működött állambiztonsági és titkosszolgálati intézmények iratai
2. A Securitate szervek összesítő jelentései, munkatervei és tájékoztató jelentései
3. A 1944. augusztus 23-a előtt működött pártokra, politikai szervezetekre, és egyéb olyan szervezetre vonatkozó iratok, amelyek felhasználhatóak voltak a Securitate munkájában.
Más adat szerint a "történelmi" értékű információkat tartalmazó állomány (volt politikai pártok, ellenállás, lágerek és munkatáborok, a Securitate módszerei, sajtó, egyházak és vallási csoportok)


fondul informativ - a problémakörök és az intézményeket célzó vizsgálatok folyamán keletkezett megfigyelési- és felügyeleti dossziékat, valamint az 1944. augusztus 23-a előtt működött titkosszolgálatok operatív anyagait tartalmazó állomány


fondul reţea - hálózati dossziékat tartalmazó állomány - a Securitate hálózatához tartozó személyek dossziéit (informátorok, rezidensek, alkalmi munkatársak), és a valamint Securitateval való együttműködést visszautasító személyek dossziéit tartalmazza


fondul neoperativ - ebbe az állományba kerültek a nyugdíjazásuk után a Securitate, valamint a hadsereg kötelékében alkalmazott tisztek, altisztek, és civil alkalmazottak személyi dossziéi, valamint a titkos minősítésű, de műveleti fontossággal nem bíró iratok


fondul operativ - műveleti (operatív) állomány. Lásd: fondul informativ


fondul operativ/fondul informativ - operatív állomány - a megfigyelési és felügyeleti dossziékat magába foglaló állomány


fondul penal - a politikai jellegű pereket tartalmazó állomány