román állambiztonsági szótár


   á é í ó ö ő ú ü ű
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

Találatok


a kiválasztott betű: d
találatok száma: 94


Securitate tevékenységi körök

- Dosszié-típusok


dosar de problemă - problémakör-dosszié - külföldi újságírók (ziarişti străini), egyházak-szekták (culte-secte), volt kizsákmányolók (foşti exploatatori), nacionalisták (nacionalişti), magyar nacionalisták naţionalisti maghiari), cionisták (sionişti), legionáriusok (legionari) artă-cultură (művészet-kultúra), presă-tipografii (sajtó-nyomdák), sănătate (egészségügy), justiţie (igazságszolgáltatás)


dosar de mediu - közeg-dosszié - társadalmi csoportok, vallási felekezetek


dosar de obiectiv - objektum-dosszié - intézmények, szervezetek


dosar individual - személyi dosszié - magánszemélyek


dosar de anchetă - vizsgálati/nyomozati dosszié - összeesküvések, ellenséges csoportok


Román állambiztonsági kifejezések szótára


date de identificare - személyi (azonosító) adatok


destrămare - elbomlasztás - olyan intézkedéssorozat, amely célja egy ellenséges vagy nemkívánatosnak minősített csoport felbomlasztása


dovezile neîndoielnice - megdönthetetlen bizonyítékok (szószerint: minden kétséget kizáró bizonyítékok)


dosar compromiţător - kompromittáló adatokat tartalmazó dosszié - az illető személy múltbeli bűneit, köztörvényes eseteit, vagy egyéb, kompromittálónak ítélt adatokat tartalmazó dosszié. Ennek a dossziénak a segítségével próbálták zsarolni azokat a személyeket, akiket informátornak kívántak beszervezni, és akik más módon (anyagi előnyök, állampolgári és hazafiúi kötelességekre való hivatkozás) nem voltak beszervezhetőek


dosar de anchetă (D.A.) - vizsgálati dosszié (a magyar állambiztonsági fogalomtárban: V-dosszié) Lásd: anchetă


domiciliu obligatoriu (D.O.) - kényszerlakhely


dosar de obiectiv (D.O.) - objektum-dosszié
1. A potenciálisan veszélyes intézményekről vagy szervezetekről (pl. egyházak, kulturális vagy szakmai szervezetek, stb.) nyitott dosszié.
2. Az intézmények megfigyelésének/ellenőrzésének munkaformája. A dosszié része az illető intézményben ellenségesnek minősített személyek névjegyzéke is. Magyarországi terminológia szerint: objektum dosszié (O-dosszié)


dosar de mediu - közeg-dosszié (?) A kommunista rendszer utolsó éveiben alkalmazott vizsgálattípus dossziéja, amelyet hasonló végzettségű személyek csoportjáról nyitottak, függetlenül azok politikai-, büntetett/büntetlen előéletétől, vagy munkahelyétől. Ilyen csoportok lehettek a művészek (írók, költők, zenészek), kutatók, orvosok, stb.


dosar de problemă - az állambiztonságra veszélyként érzékelt társadalmi jelenségekről, folyamatokról, csoportokról vagy szervezetekről nyitott dosszié (Pl. vallási csoportok, volt politikai foglyok, stb.). Úgy tűnik, hogy a problémakörök szerinti dossziékba az egyes személyeknek mappákat (mapă personală) nyitottak, és amennyiben adatokkal rendelkeztek az "ellenséges" tevékenységéről, csak akkor nyitottak dossziét róla.


dosar individual - egyéni adatgyűjtési dosszié. Lásd: acţiune (individuală) informativă


dosar penal (D.P.) - bűnügyi dosszié. Lásd: urmărire penală


dosar personal - személyi dosszié - az alkalmi munkatársaktól, informátorokról, rezidensekről, a konspiratív lakások fenntartóiról készített személyi dosszié


dosar de urmărire penală - nyomozati dosszié. Lásd: urmărire penală


dosar de reţea (D.R.) - hálózati dosszié (a magyarországi terminológia szerint: M-dosszié)


dosar de supraveghere informativă - felügyeleti dosszié. Lásd: supraveghere informativă


dosar de urmărire informativă (D.U.I.) - megfigyelési dosszié (?) Az megfigyelés során összegyűlt dokumentumokat (tájékoztató jelentések, jegyzékek, stb.) gyűjtő dosszié. (Magyarországi terminológia szerint figyelő dosszié, F-dosszié) Lásd: urmărire informativă


dosar de verificare (D.V.) - ellenőrzési dosszié. Lásd: verificare informativă


dosar de verificare prealabilă - előzetes ellenőrzési dosszié


A Securitate szervezeti felépítése

- 1948. augusztus 30-án hozták létre, elnevezése Országos Népbiztonsági Igazgatóság (Direcţia Generală a Securităţii Poporului - DGSP). Felépítése:


Direcţia I. Informaţii interne - Belső Hírszerzési Igazgatóság


Direcţia a II-a Contrasabotaj - Szabotázs-elhárítási Igazgatóság


Direcţia a III-a Contraspionaj în închisori şi poliţie - Rendőrség és Fegyintézetek Belső Elhárítási Igazgatósága


Direcţia a IV-a Contraspionaj în forţele armate - Fegyveres Erők Belső Elhárítási Igazgatósága


Direcţia a V-a Anchete penale - Bűnügyi Vizsgálatok Igazgatósága


Direcţia a VI-a Protecţia ministerelor - Miniszterek/minisztériumok Védelmének Igazgatósága


Direcţia a VII-a Technică - Technikai Igazgatóság


Direcţia a VIII-a Cadre - Személyzeti Igazgatóság


Direcţia a IX-a Politică - Politikai Igazgatóság


Direcţia a X-a Administrativă - Ügyviteli/Adminisztratív Igazgatóság


A Securitate szervezeti felépítése

- 1951. március 30-án újjászervezték a Securitatet, új neve: Országos Állambiztonsági Igazgatóság (Direcţia Generală a Securităţii Statului-DGSS). Felépítése:


Direcţia A Informaţii externe - Külföldi Hírszerzési Igazgatóság


Direcţia B Contraspionaj - Kémelhárítási Igazgatóság


Direcţia C Contrasabotaj - Szabotázs-elhárítási Igazgatóság


Direcţia D Transporturi - Szállítás[biztosítási] Igazgatóság


Direcţia E Contraspionaj în Miliţie - Milícia belső elhárítási Igazgatósága


Direcţia F Supraveghere - Megfigyelési Igazgatóság


Direcţia G Anchete penale - Bűnügyi Vizsgálatok Igazgatósága


Direcţia H Contraspionaj în forţele armate - Fegyveres Erők Belső Elhárítási Igazgatósága


Direcţia I Protecţia conducerii partidului - Pártvezetés személyi biztonságát felügyelő Igazgatóság


Direcţia J Cadre şi şcoli - Oktatási- és Káderigazgatóság


Direcţia K Administrativă - Ügyviteli/Adminisztratív Igazgatóság


Direcţia L Politică - Politikai Igazgatóság


A Securitate szervezeti felépítése

- 1956. július 11-én újjászervezték a Belügyminisztériumot, ennek keretében a Securitatet is. Az új szervezeti felépítés:


Direcţia I Informaţii externe - Külföldi Hírszerzési Igazgatóság


Direcţia a II-a Contraspionaj - Belső Elhárítási Igazgatóság


Direcţia a III-a Informaţii interne - Belföldi Hírszerzési Igazgatóság


Direcţia a IV-a Contrasabotaj - Szabotázs-elhárítási Igazgatóság


Direcţia a V-a Contraspionaj în forţele armate - Fegyveres Erők Belső Elhárítási Igazgatósága


Direcţia a VI-a Transporturi - Szállítás[biztosítási] Igazgatóság


Direcţia a VII-a Filaj şi investigaţii (Supraveghere) - Megfigyelési(?) és Vizsgálati ( Ellenőrzési) Igazgatóság


Direcţia a VIII-a Anchete penale - Bűnügyi Vizsgálatok Igazgatósága


Direcţia a IX-a Paza demnitarilor - Őrző-védő Igazgatóság


Direcţia Cadre - Személyzeti Igazgatóság


Direcţia Administrativă - Ügyviteli/Adminisztratív Igazgatóság


A Securitate szervezeti felépítése

- 1967. szeptember 13-án újra átalakítják a Securitate szervezetét. Új neve Állambiztonsági Főigazgatóság (DS - Departamentul Securităţii) Az új szervezeti felépítés:


Direcţia Generală de Informaţii interne - Általános Belföldi Hírszerzési Igazgatóság


Direcţia I (Informaţii interne) - I. Igazgatóság (Belföldi hírszerzés)


Direcţia a II-a (Contraspionaj economic) - II. Igazgatóság (Gazdasági kémelhárítás)


Direcţia Generală de Contraspionaj - Általános Kémelhárítási Igazgatóság


Direcţia a III-a (Contraspionaj) - III. Igazgatóság (Kémelhárítás)


Direcţia a IV-a (Contraspionaj militar) - IV. Igazgatóság (Katonai kémelhárítás)


Direcţia Generală de Informaţii externe - Általános Külföldi Hírszerzési Igazgatóság


Direcţia Generală technico-operativă şi de înzestrare - Általános Technikai Igazgatóság


Direcţia a VIII-a (Protecţia conduceri partidului) - VIII. Igazgatóság (Pártvezetők személyi védelme)


Direcţia a IX-a (Supraveghere) - Igazgatóság (Ellenőrzés)


Direcţia a X-a (Anchete penale) - Igazgatóság (Bűnügyi vizsgálatok)


Direcţia Securităţii Bucureştiului - Bukaresti Securitate Igazgatóság


A Securitate szervezeti felépítése

- 1972. április 19-én újjászervezték a Securitate-t, új neve: Állambiztonsági Igazgatóságok (Direcţiile de Securitate - DS). Az új szervezeti felépítés:


Direcţia Generală de Informaţii interne - Általános Belföldi Hírszerzési Igazgatóság


Direcţia I (Informaţii interne) - I. Igazgatóság (Belföldi hírszerzés)


Direcţia a II-a (Contraspionaj economic) - II. Igazgatóság (Gazdasági kémelhárítás)


Direcţia Generală de Contraspionaj - Általános Kémelhárítási Igazgatóság


Direcţia a III-a (Contraspionaj) - III. Igazgatóság (Kémelhárítás)


Direcţia a IV-a (Contraspionaj militar) - IV. Igazgatóság (Katonai kémelhárítás)


Direcţia Generală Technico-Operativă - Általános Technikai-operatív Igazgatóság


Direcţia a V-a (Instalarea aparatelor de supraveghere) - V. Igazgatóság (Lehallgatókészülékek elhelyezése)


Direcţia a VI-a (Identificarea şi localizarea literaturii clandestine) - VI. Igazgatóság (Illegális kiadványok azonosítása)


Direcţia a VII-a (Echipament şi material special) - VI. Igazgatóság (Különleges anyagok és felszerelések)


Direcţia a VII-a (Protecţia conduceri partidului) - VII. Igazgatóság (Pártvezetők személyi védelme)


Direcţia a IX-a (Supraveghere) - IX. Igazgatóság (Megfigyelés)


Direcţia a X-a (Anchete penale) - X. Igazgatóság (Bűnügyi vizsgálatok)


Departamentul de Informaţii Externe (DIE) - Külföldi Hírszerzési Részleg


A Securitate szervezeti felépítése

- 1973. június 27-én újra átszervezték a Securitate-t. Új felépítése:


Direcţia I (Informaţii interne) - I. Igazgatóság (Belföldi hírszerzés)


Direcţia a II-a (Contrainformaţii în sectoarele economice) - II. Igazgatóság (Gazdasági kémelhárítás)


Direcţia a III-a (Contraspionaj) - III. Igazgatóság (Kémelhárítás)


Direcţia a IV-a (Contrainformaţii militare) - IV. Igazgatóság (Katonai kémelhárítás)


Direcţia a V-a (Securitate şi gardă) - V. Igazgatóság (Őrzés és védelem)


Departamentul de Informaţii Externe (DIE) - Külföldi Hírszerzési Részleg


A Securitate szervezeti felépítése

- 1989 decemberében a következő volt a Securitate felépítése:


Direcţia I (Informaţii interne) - I. Igazgatóság (Belföldi hírszerzés)


Direcţia a II-a (Contrainformaţii în sectoarele economice) - II. Igazgatóság (Gazdasági kémelhárítás)


Direcţia a III-a (Contraspionaj) - III. Igazgatóság (Kémelhárítás)


Direcţia a IV-a (Contraspionaj militar) - IV. Igazgatóság (Katonai kémelhárítás)


Direcţia a V-a (Securitate şi gardă) - V. Igazgatóság (Őrzés és védelem)


Direcţia a VI-a (Anchete penale) - VI. Igazgatóság (Bűnügyi vizsgálatok)