román-magyar szótár

új keresés


u betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 | 101-150 ... 251-280

umanism s fn humanizmus
umani|st -stă, -şti, -ste h és n fn humanista
umanistic -ă, -i, -e mn humanisztikus
umanitar -ă, -i, -e mn emberbaráti, emberséges
umanitarism s fn emberbarátság, humanitarizmus
umanitate n fn
1. emberiség;
2. emberiesség, humanitás
umaniz|a -ez, -at ts i
1. emberségessé tesz;
2. emberi tulajdonságokkal ruház fel
umărumeri h fn
1. váll; à umăr la umăr vállvetve; a se uita la cineva peste umăr félvállról vesz valakit; a da din umeri vállat von;
2. umăr (de haine) vállfa;
3. umerii obrazului (v obrajelor) járomcsont, pofacsont
umbel|ă -e n fn, növ ernyős virágzat
umbelifer|ă -e n fn, növ
1. tbsz ernyősvirágzatúak, ernyősök;
2. egysz ernyősvirágzatú
umbl|a -u, -at i
I. tn
1. jár; umblă sănătos! szerencsés utat!;
2. járkál, jön-megy;
3. eljár (vkihez, vhova); a umbla la şcoală iskolába jár;
4. kering, jár (hír);
5. mozog, jár; a-i umbla cuiva limba jár a nyelve, felvágták a nyelvét;
6. megy, jár, működik (óra);
7. átv kutat, keres; a umbla în (prin) ... kotorász;
8. hozzányúl (vmihez); jár (vmivel);
9. átv umbla sa ...
a. igyekszik, azon van, hogy ...,
b. készülődik. -
II. ts bejár, bebarangol
umbl|are -ărin fn
1. járás;
2. jövés-menés, járkálás; kószálás
umblat1 s fn
1. járkálás, jövés-menés;
2. járás
umbla|t2 -tă, -ţi, -te mn
1. járt (út);
2. jártas, tapasztalt
umblet -e s fn járás
umbr|a -e n fn
1. árnyék; la umbra árnyékban;
2. sötét(ség), homály;
3. átv o umbra de ... egy csepp
umbrar -e s fn
1. lombsátor;
2. lugas;
3. sátorernyő
umbrel|ă -e n fn ernyő
umbr|i -esc, -it i
I. ts
1. beárnyékol;
2. árnyal, árnyékol. -
II. vissz elhomályosodik
umbrir|e -in fn
1. beárnyékolás;
2. árnyalás;
3. elhomályosítás
umbri|t -tă, -ţi, -te mn
1. árnyékos;
2. árnyékolt;
3. átv fátyolozott (hang)
umbr|os -oasă, -oşi, -oase mn árnyékos, árnyas
ume|d -dă, -zi, -de mn
1. nedves, nyirkos;
2. párás;
3. könnyes
umeraş -e s fn vállfa
umez|eală -eli n fn nedvesség, nyirkosság
umez|i -esc, -it i
I. ts megnedvesít. -
II. vissz megnedvesedik
umfl|a -u, -at i
I. ts
1. felfúj;
2. felduzzaszt;
3. átv, biz felkap, megmarkol (vkit, vmit). -
II. vissz
1. felfúvódik;
2. felfújja magát;
3. megduzzad;
4. megdagad
umfla|t -tă, -ţi, -te mn
1. felfújt;
2. átv felfuvalkodott;
3. felduzzadt;
4. (meg)dagadt; picioare umflate dagadt láb
umflătur|ă -i n fn daganat
umidifug -ă, -i, -emn, műsz víztaszító
umiditaten fn nedvesség
umil|ă -i, -e mn
I.
1. alázatos;
2. szerény. -
II. hsz alázatosan
umil|i -esc, -it i
I. ts megaláz. -
II. vissz megalázkodik
umilinţ|ă -e n fn
1. alázat;
2. megaláztatás
umilir|e -i n fn megalázás, megaláztatás
umili|t -tă, -ţi, -temn
1. alázatos;
2. megalázott
umilit|or -oare, -ori, -oaremn megalázó
umoareumori n fn, anat nedv
umor s fn
1. humor;
2. kedélyesség
umori|st -stă, -şti, -ste h és n fn humorista
umoristic -ă, -i, -e mn humoros, tréfás
umpleumplu, umplut i
I. ts
1. megtölt;
2. betöm;
3. átv eltölt (pl. örömmel, bizalommal). -
II. vissz megtelik; átv s-a umplut paharul csordultig telt a pohár
umplutur|ă -i n fn
1. töltelék;
2. töltés
un névelő egy
unanim|ă -i, -e mn
I. egyhangú, egybehangzó. -
II. hsz egyhangúlag
unanimitate n fn egyhangúság, egyöntetűség; în unanimitate egyhangúlag
unch|i -i h fn
1. nagybátya, nagybácsi;
2. bácsi, bátya
unchiaş -i h fn
1. nép (öreg)apó, öregember;
2. táj nagybácsi
uncrop -uri s fn
1. forró víz;
2. forró ital
uncropealăn fn, nép forróság, nagy melegnek az érzés