román-magyar szótár

új keresés


u betű

Lapozás: 1-50 ... 201-250 | 251-280

usturo|i -i h fn, növ fokhagyma
uşu|i -iesc, -itts i hesseget; elhesseget
uşur|a -ez, -ati
I. ts
1. (meg)könnyít;
2. enyhít. -
II. vissz
1. megkönnyebbül;
2. enyhül
uşurătaten fn
1. könnyelműség, meggondolatlanság;
2. ledérség; könnyűvérűség
uşuratic -ă, -i, -emn könnyelmű
uşurinţ|ă -e n fn
1. könnyedség; cu (mare, multă) uşurinţă könnyen, könnyedén;
2. könnyelműség; cu multă uşurinţă, cu mare uşurinţă könnyelműen
uter -e s fn, anat méh
util -ă, -i, -emn hasznos; în timp util kellő időben, idejében
util|a -ez, -at ts i felszerel
utilaj -es fn felszerelés, berendezés
util|are -ărin fn felszerelés
utilitar -ă, -i, -emn gyakorlati, a közvetlen eredményre törekvő
utilitarisms fn, fil hasznossági elv, utilitarizmus
utilit|ate -ăţi n fn hasznosság
utiliz|a -ez, -at ts i (fel)használ, kihasznál
utop|ie -ii n fn utópia
uvertur|ă -in fn, zene nyitány
uzuzuri s fn használat; a face uz de ceva felhasznál valamit
uzauzez, uzat i
I. ts
1. elhasznál, elkoptat;
2. használ. -
II. vissz
1. elnyűvődik, elviselődik;
2. elhasználódik (pl. gép);
3. átv kimerül
uzanţ|ă -e n fn gyakorlat, (bevett) szokás
uza|t -tă, -ţi, -te mn
1. elviselt, elkoptatott;
2. használt;
3. átv kimerült
uzbec -ă, -i, -emn és h, n fn üzbég
uzin|ă -e n fn
1. üzem, gyár;
2. mű, telep
uzit|a -ez, -at i
I. ts használ. -
II. vissz, csak 3. sz az a szokás
uzual -ă, -i, -e mn használatos, szokásos
uzufruct s fn, jog haszonélvezet
uzurăn fn
1. elhasználódás, kopás;
2. átv fáradtság
uzurpauzurp, uzurpat ts i bitorol
uzurp|are -ărin fn bitorlás
uzurpat|or -oare, -ori, -oare h és n fn
1. bitorló;
2. trónbitorló