román-magyar szótár

új keresés


i betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 | 101-150 ... 2651-2677

iconometr|u -es fn, fényk kereső, képkereső
iconosc|op -oapes fn, távk ikonoszkóp
iconostas -es fn, vall
1. ikonosztáz;
2. ikontartó, szentképtartó
icr|ă -e n fn
1. főleg tbsz ikra; icre negre kaviár;
2. nép lábikra
icter -es fn, orv sárgaság
ictus -uris fn
1. irodt, zene ictus, nyomaték, az ütem erős része;
2. orv roham, sokk
ideal -ă, -i, -e mn
I.
1. eszményi, tökéletes;
2. képzeletbeli, ideélis. -
II. -uri s fn eszmény, eszménykép, ideál
ideali|st -stă, -şti, -ste mn és h, n fn idealista
idealiz|a -ez, -at ts i eszményít, idealizál
idealiz|are -ărin fn eszményítés, idealizálás
idealsim s fn, fil idealizmus
ideaţien fn, fil fogalomképzés
idee n fn
1. fogalom; a avea idee despre ceva van fogalma valamiről;
2. gondolat, eszme; idei progresiste haladó eszmék;
3. vélemény, nézet; idee preconcepută előítélet;
4. ötlet; am o idee van egy ötletem
identic -ă, -i, -e mn azonos
identificaidentific, identificat i
I. ts azonosít. -
II. vissz azonosul, azonosítja magát
identificabil -ă, -i, -emn azonosítható
identific|are -ări n fn azonosítás
identit|ate -ăţi n fn azonosság;
2. személyazonosság; buletin (carte) de identitate személyazonossági (személyi) igazolvány (kártya)
ideolog -ă, -i, -e n fn ideológus
ideologic -ă, -i, -e mn ideológiai
ideolog|ie -ii n fn ideológia, világnézet
idil|ă -en fn
1. irodt idill;
2. ifjúkori tiszta szerelem
idilic -ă, -i, -emn idillikus, idilli, meghitt
idiliz|a -ez, -atts i idillként ábrázol, megszépít
idiom -uri s fn, nyelvt
1. nyelv;
2. nyelvjárás, rég idióma
idiomatic -ă, -i, -e mn, nyelvt: expresie idiomatică jellegzetes (sajátos) kifejezés
idiosincras|ie -ii n fn, orv kóros idegenkedés, idioszinkrázia
idiotidioată, idioţi, idioate mn és h, n fn hülye, idióta
idioţ|ie -ii n fn, orv hülyeség, gyengeelméjűség
idiotism -e s fn, nyelvt jellegzetes, sajátos kifejezés
idiotiz|a -ez, -ati I. ts idiótává tesz, elhülyít. -II. vissz (lassanként) meghülyül, elhülyül
idişs fn, nyelvt jiddis (nyelv)
idol -i h fn bálvány
idolatrie n fn
1. bálványimádás;
2. átv bálványozás
idolatriz|a -ez, -at ts i bálványoz
idolatr|u -ăi, -e mn és h, n fn
1. bálványimádó;
2. átv imádó
ieii n fn hímzett ingváll
iediezi h fn gida
ieder|ă -e n fn, növ repkény
ieftin -ă, -i, -ea scăpa ieftin mn
I. olcsó. -
II. hsz olcsón; a scăpa ieftin olcsón megússza
ieftinătaten fn olcsóság
ieftin|i -esc, -it i
I. ts olcsóbbá tesz, leszállítja az árat. -
II. vissz olcsóbbá válik, lemegy az ára
ieftinir|e -in fn olcsóbbodás; árleszállítás
iele n fn, tbsz, népr gonosz tündérek
ienibahar s fn szegfűbors
ienicer -i h fn janicsár
ienup|ăr -eri h fn boróka(fenyő), gyalogfenyő
ienuper|ă -en fn boróka
iepurar -i h fn, áll szirti sas
iepuraş -i h fn nyulacska, nyuszika