román-magyar szótár

új keresés


o betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 | 101-150 ... 851-888

obligaoblig, obligat i
I. ts
1. kötelez;
2. lekötelez. -
II. vissz kötelezi magát
obliga|t -tă, -ţi, -te mn lekötelezett, hálás
obligaţ|ie -ii n fn
1. kötelesség, kötelezettség;
2. közg kötelezvény, kötvény
obligativitate n fn kötelezettség; obligativitatea învăţământului tankötelezettség
obligator|iu -ie, -ii mn kötelező
oblig|eană -enen fn, növ kálmos
obloj|i -esc, -it i
I. ts
1. borogat;
2. átv babusgat. -
II. vissz, átv bebugyolálja magát
obloji|t -tă, -ţi, -temn, nép (pansat) bekötött
obl|on -oane s fn ablaktábla, redőny
oblong -ă, -i, -emn (lunguieţ) hosszúkás
oblon|i -esc, -itts i leereszti a redőnyt; becsukja a spalettát
obluI. oablă; obli, oable mn, nép
1. (drept, fără cotituri)
2. (plan, neted) sima, sík;
3. (aproape vertical) meredek. - II. hsz, nép egyenesen; kif: a spune oblu kereken, nyíltan megmondja; a-i merge (cuiva) oblu jól megy a sora
oboioboaie s fn, zene oboa
oboi|st -stă, -şti, -steh és n fn, zene oboán játszó zenész, oboás,oboa játékos
oboroboare s fn vásártér, piac
obos|eală -eli n fn fáradtság
obos|i -esc, -it i
I. ts (ki)fáraszt. -
II. vissz kifárad
obosiren fn ritk
1. elfáradás; kifáradás;
2. fáradtság
obosi|t -tă, -ţi, -te mn fáradt
obosit|or -oare, -ori mn fárasztó
obra|z1 -ji h fn arc, rég orca; să-ţi fie ruşine obrazului!, să-ţi fie în obraz! szégyelld magad!, süljön ki a szemed!
obraz2 -e s fn
1. (faţă, figură, chip) arc, ábrázat, biz kép; cu ce obraz să mai ies în lume? milyen képpel menjek az emberek közé?;
2. elav (persoană, personaj) személy, személyiség;
3. elav, egysz (rang, condiţie, stare socială) rang, méltóság
obrăzar|-es fn
1. méhészálarc;
2. vívósisak, vívómaszk
obraznic | -ă -i, -e mn
I. szemtelen. -
II. hsz szemtelenül
obrăznicătur|ă -in fn, biz szemtelen perszóna
obrăznic|i -esc, -iti I. vissz
1. elszemtelenedik;
2. szemtelenkedik. - II. ts, biz (szemtelenségéért) összeszid
obrăznic|ie -ii n fn szemtelenség
obroc|i -esc, -itts i, ritk (a fermeca) elvarázsol
obscen -ă, -i, -e mn trágár, illetlen
obscenit|ate -ăţin fn trágárság, illetlenség
obscur -ă, -i, -e mn
1. sötét; fiz cameră obscură sötétkamra;
2. átv homályos, zavaros;
3. átv jelentéktelen, ismeretlen
obscurantism s fn
1. maradiság, haladásellenesség;
2. átv sötétség, visszamaradottság
obscuranti|st -stă, -şti, -stemn és h, n fn haladásellenes, maradi
obscurit|ate -ăţi n fn
1. sötétség;
2. átv homályosság, zavarosság
obsecven|t -tă, -ţi, -temn, geol ellentétes dőlésirányú
obsed|a -ez, -at ts i gyötör, kínoz, kísért
obsedan|t -tă, -ţi, -te mn gyötrő, kínzó
obsed|are -ăriobsesie n fn, ld obsesie
observaobserv, observat ts i
1. észrevesz (vmit);
2. megfigyel (vmit);
3. megjegyez
observabil -ă, -i, -emn
1. megfigyelhető;
2. észrevehető; észlelhető
observ|are -ărin fn megfigyelés, észlelés
observaţ|ie -ii n fn
1. megfigyelés;
2. megjegyzés, észrevétel;
3. észlelés; orv foaie de observaţie kórlap
observat|or1 -oare, -ori mn és h, n fn megfigyelő
observat|or2 s fn csillagvizsgáló; observator astronomic csillagvizsgáló intézet
obses|ie -ii n fn
1. gyötrő gondolat, lidércnyomás;
2. orv kényszerképzet
obsesiv -ă, -i, -emn kínzó, gyötrő, rémlátomásszerű
obsidian -es fn, ásv obszidián, üvegszerű vulkáni kőzet
obsigăn fn, növ
1. rozsnok;
2. perje
obstacol -e s fn akadály
obşt|e -i n fn, nép
1. közösség; de obşte rendszerint, általában;
2. tömeg;
3. tört földközösség, vagyonközösség