román-magyar szótár

új keresés


m betű

Lapozás: 1-50 ... 1101-1150 | 1151-1195

muşch|i1 -i h fn, növ
1. moha;
2. zuzmó
muşch|i2 -i h fn
1. izom;
2. hátszín;
3. vesepecsenye, bélszín
muscular -ă, -i, -e mn izom-
musculatur|ă -i n fn izomzat
muscul|os -oasă, -oşi, -oase mn izmos
muselin|ă -e n fn, text muszlin
muşeţel h fn, növ kamilla
muşiţ|ă -e n fn, áll muslica, harmatlégy
muson -i h fn, földr monszun
must -uri s fn must
mustăci|os -oasă, -oşi, -oase mn (nagy) bajuszos
muştar1 h fn, növ mustár
muştar2 s fn
1. mustármag;
2. mustár
must|aţă -ăţi n fn bajusz
muşter|iu -ii h fn
1. vevő, vásárló;
2. biz (étteremben, lokálban) vendég
must|i -eşte, -it tn i, inkább 3. sz
1. (ki)buggyan;
2. nedvességtől duzzad
muştiuc -uris fn
1. fúvóka;
2. (pipa)szopóka, csutora
must|os -oasă, -oşi, -oase mn leveses, bő levű
mustr|a -u, -at ts i összeszid, (meg)dorgál, megleckéztet; a-l mustra pe cineva conştiinţa furdalja a lelkiismerete
mustr|are -ări n fn
1. dorgálás, feddés, korholás;
2. mustrare de conştiinţă lelkiismeretfurdalás
mustrăt|or, oare -ori, -oare mn
I. dorgáló, korholó, feddő. -
II. hsz dorgálóan, korholóan
muştrulu|i -iesc, -it ts i
1. leckéztet;
2. összeszid;
3. megver
musulman -ă, -i, -e mn és h, n fn muzulmán
muşur|oi -oaie s fn
1. vakondtúrás;
2. muşuroi de furnici hangyaboly;
3. mezőg töltés, földbucka
mutmută, muţi, mute mn
I.
1. néma;
2. átv szótlan, néma. -
II. h és n fn néma ember
mutamut, mutat i
I. ts
1. áttesz, átrak;
2. elköltöztet, átköltöztet;
3. áthelyez, elhelyez. -
II. vissz (el)költözik, átköltözködik
mutăl|ău -ăi h fn, nép
1. mogorva, szűkszavú ember;
2. bárgyú ember, mamlasz
mut|are -ări n fn
1. költözés, költözködés;
2. áthelyezés, elhelyezés
mutaţ|ie -ii n fn
1. átírás;
2. biol mutáció;
3. jog átruházás
mutat|or -oare s fn, vill rezgőátalakító, vibrátor
muţen|ie -iin fn
1. némaság;
2. átv csend, hallgatás
mutil|a -ez, -at ts i, átv is megcsonkít
mutila|t -tă, -ţi, -te mn
1. megcsonkított;
2. mutilat de război hadirokkant
mutr|ă -en fn, biz
1. kép, pofa;
2. arckifejezés; a face mutre kényeskedik, szenveleg
mutual -ă, -i, -emn kölcsönös
muz|ă -e n fn múzsa
muz|eu -ees fn múzeum
muzicămuzici n fn
1. zene;
2. melódia;
3. zenemű;
4. (orchestră) zenekar
muzical -ă, -i, -e mn
1. zenei, zene-; instrument muzical hangszer;
2. zengő, dallamos
muzicalitate n fn zeneiség
muzican|t -tă, -ţi, -teh és n fn zenész
muzici|ian -iană, -ieni, -iene h és n fn zeneművész
muzicolog -ă, -i, -e h és n fn zenetudós
muzicologie n fn zenetudomány
muzicuţ|ă -e n fn
1. szájharmonika;
2. átv, biz kereplő, csőr