román-magyar szótár

új keresés


j betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 | 101-150 ... 201-248

jejun -uris fn, orv éhbél
jejunităn fn, orv éhbélgyulladás
jelan|ie -ii n fn siránkozás, panasz(kodás)
jeler -ih fn, tört zsellér
jele|u -uris fn zselé
jel|i -esc, -it i
I. ts, nép (meg)sirat.
II. visz panaszkodik, kesereg
jeliren fn
1. siratás;
2. siránkozás, panaszkodás
jelit|or -oare, -ori, -oarem
1. panaszos, gyászos;
2. siralmas, szánalmas;
3. siránkozó, jajgató
jelu|i -iesc, -it i
I. ts (el)sirat.
II. vissz panaszkodik, siránkozik, kesereg
jelui|oare -oarebocitoare n fn, ritk (bocitoare) siratóasszony
jeluir|e -in fn
1. panasz, folyamodvány;
2. siránkozás, kesergés
jeluit|or -oare, -ori, -oare mn panaszos
jen|a -ez, -at i
I. ts
1. sért, szorít;
2. átv feszélyez.
II. vissz feszélyezve érzi magát
jenă n fn feszélyezettség, kínos helyzet; jenă financiară pénzzavar
jenan|t -tă, -ţi, -te mn feszélyező, kínos
jena|t -tă, -ţi, -temn kényes, kínos, kellemetlen (helyzetben levő), feszélyezett
jep -i h fn, növ törpefenyő
jeraticjăratic s fn, ld jăratic
jerb|ă -ei n fn
1. bokréta, csokor;
2. átv kéve, nyaláb
jerlűpel|i -esc, -it vissz i elrongyolódik
jerpeli|t -tă, -ţi, -te mn elrongyolódott, rongyos
jers|eu -euri s fn
1. szvetter, pulóver;
2. text kötszövött kelme
jertf|ă -e n fn áldozat
jertfelnic -es fn, elav áldozati oltár
jertf|ii
I. ts
1. (fel)áldoz;
2. szentel.
II. vissz feláldozza magát
jertfirejertfă n fn
1. feláldozás;
2. (jertfă) áldozat
jet -uri s fn, műsz sugár; jet apă vízsugár
jeţ -uri s fn karosszék
jetel|ă -e n fn terelőgát
jete|u -uris fn szaporítás (kötésben)
jet|on -oanes fn játékpénz, zseton
jgheab -uri s fn
1. vályú;
2. csatorna;
3. földr vízmosás;
4. mezőg öntözőárok, csatorna
jicl|or -oares fn, műsz fúvóka
jiganiejigănii n fn, biz
1. vadállat, fenevad;
2. háziálat;
3. átv (mostru) szörny, szörnyeteg
jigăr|aie -ăin fn, nép
1. állatok torokgyulladása;
2. hitvány kutya
jigăr|eală -eli n fn
1. satnyaság;
2. gondozatlanság
jigăr|i -esc, -it vissz i, biz elcsenevészesedik, elsatnyul
jigări|t -tă, -ţi, -te mn, biz csenevész, nyiszlett, satnya
jign|i -esc, -it ts i megsért, megbánt
jignir|e -i n fn sértés
jigni|t -tă, -ţi, -temn
1. megbántott, sértődött;
2. bánatos, szomorú
jignit|or -oare, -ori, -oare mn sértő, bántó
jigod|ie -ii n fn
1. áll szopornyica;
2. hitvány kutya;
3. állat
jigodi|os -oasă, -oşi, -oasemn szopornyicás
jigo|u -uris fn, konyha sült ürücomb
jilav -ă, -i, -e mn nedves, nyirkos
jilăv|eală -elin fn nedvesség, nyirkosság
jilăv|i -esc, -iti I. ts benedvesít; nedvessé, nyirkossá tesz. - II. vissz megnedvesedik, megnyirkosodik
jilăvi|t -tă, -ţi, -temn megnedvesített, nedves, nyirkos
jilet|că -ci n fn mellény