román-magyar szótár

új keresés


j betű

Lapozás: 1-50 ... 151-200 | 201-248

jup|ă -e n fn
1. szoknya;
2. alsószoknya
jupan -i h fn, rég
1. várispán;
2. nagybojár
jupân -i h fn
1. uraság, úr;
2. gazda
jupân|easă -ese n fn
1. nagyasszony;
2. úrhölgy;
3. gazdasszony
jup|on -oanes fn alsószoknya
jupuijupoi, jupuit ts i
1. (meg)nyúz;
2. lehorzsol
jupu|ială -ielin fn
1. horzsolás;
2. hámlás;
3. megnyúzás;
4. hántás
jupuit1 jupuire s fn, ld jupuire
jupui|t2 -tă, -ţi, -temn
1. lehorzsolt;
2. le-, megnyúzott;
3. lehántott;
4. lehámlott;
5. átv lenyűtt, vásott, kopott
jupuit|or -oare, -ori, -oaremn és h, n fn
1. nyúzó;
2. szipolyozó
jupuitur|ă -i n fn (bőr)horzsolás
jur -uri s fn
1. környék; din jur környékbeli;
2. în jur körben; în jurul ... ... körül; de jur împrejur körös-körül
jur-împrejurhsz köröskörül
jurajur, jurat i
I. ts
1. (meg)esküszik;
2. megesket.
II. vissz
1. (meg)esküszik;
2. esküdözik
jură|mânt -minte s fn eskü; jurământ de credinţă hűségeskü
jurasic -ă, -i, -e mn, geol jurai, Jura-korszakbeli
jura|t -tă, -ţi, -te h fn esküdt
jura|t1 -tă, -ţi, -temn
1. (meg)esküdött, esküt tett;
2. esküvel fogadott;
3. nép átkozott, elvetemült
juridic -ă, -i, -ei mn jogi
juridiceştehsz jogilag
jurisconsul|t -tă, -ţi, -te h és n fn jogtanácsos
jurisdicţ|ie -ii n fn, jog
1. jogszolgáltatás;
2. bíráskodás;
3. bírói hatáskör
jurisprudenţ|ă -e n fn, jg
1. joggyakorlat;
2. jogszolgáltatás
juri|st -stă, -şti, -stei n fn jogász
jur|iu -ii s fn
1. bírálóbizottság, zsűri;
2. sp versenybizottság, zsűri;
3. jog esküdtbíróság, esküdtszék
jurnal -e s fn
1. újság, hírlap, lap;
2. (film)híradó;
3. napló; jurnal de bord hajónapló
jurnalier -ă, -i, -emn napi
jurnali|st -stă, -şti, -ste n fn újságíró, hírlapíró
jurnalistic -ă, -i, -emn újságírói, hírlapírói
jurnalisticăi n fn hírlapírás
jurubiţ|ă -e n fn matring
ju|st -stă, -şti, -ste mn
I.
1. helyes;
2. igazságos.
II. hsz
1. helyesen;
2. igazságosan
justeţe n fn
1. helyesség;
2. igazság
justificajustific, justificat i
I. ts igazol, megokol.
II. vissz igazolja magát
justificabil -ă, -i, -emn igazolható, indokolható
justificare -ărijustificaţie n fn, ld justificaţie
justifica|t -tă, -ţi, -temn
1. igazolt;
2. jogos
justificaţ|ie -iin fn
1. igazolás;
2 indokolás, megokolás
justificativ -ă, -i, -e mn igazoló; acte justificative igazoló iratok
justiţiabil -ă, -i, -eh és n fn, jog peres fél
justiţie n fn
1. igazságszolgáltatás, igazságügy; Ministerul Justiţiei Igazságügyi Minisztérium;
2. igazság
juvăţjuveţe s fn
1. hurok; 2 mezőg istráng
juvenil -ă, -i, -e mn fiatalos, ifjonti
juve|te -ţih fn apróhal
juviergiuvaier ld giuvaier
juxta|poune -pun, -pusts i egymás mellé állít (helyez)
juxtapuner|e -in fn
1. egymásmelléhelyezés;
2. nyelvt jelöletlen (mondat)összetétel
juxtapu|s -să, -şi, -se mn
1. egymás mellé állított;
2. nyelvt mellérendelt