román-magyar szótár

új keresés


e betű

Lapozás: 1-50 ... 801-850 | 851-898

extinder|e -i n fn kiterjedés
extirpaextirp, extirpez, extirpat ts i
1. orv kiirt, kimetsz;
2. átv megsemmisít, kiirt
extirp|are -ări n fn
1. kiirtás, kimetszés;
2. átv megsemmisítés, kiirtás
extor|ca -chez, -cat ts i kicsikar, kizsarol
extorc|are -ărin fn kicsikarás, kizsarolás
extrabugetar -ă, -i, -e mn költségvetésen kívüli
extracelular -ă, -i, -emn, biol sejten kívüli
extraconjugal -ă, -i, -emn házasságon kívüli
extract -e s fn kivonat
extracţ|ie -ii n fn
1. bány kitermelés;
2. orv (ki)húzás
extractiv -ă, -i, -e mn kivonó, kitermelő; industrie extractivă bányaipar
extract|or1 -oare, -ori, -oaremn kivonó, kivonásra, kiemelésre használt
extract|or2 -oares fn
1. mézpergető készülék;
2. cölöpkihúzó (berendezés);
3. kat kivető töltény
extrăd|a -ez, -at ts i, jog kiad, kiszolgáltat
extrăd|are -ărin fn, jog kiadatás, kiszolgáltatás
extrafin -ă, -i, -e mn elsőrendű
extrageextrag, extras ts i
1. kivon;
2. bány kitermel;
3. orv (ki)húz;
4. mat gyököt von
extrager|e -i n fn
1. kivonás;
2. kitermelés
extrajudiciar -ă, -i, -emn törvénykezésen, peren kívüli
extralegal -ă, -i, -emn törvényességen kívül eső, törvényen kívüli
extraordinar|a -i, -eI. mn rendkívüli.
II. hsz extraordinar de ... rendkívül ...
extraparlamentar -ă, -i, -emn parlamenten kívüli
extras -e s fn
1. kivonat;
2. nyomd különnyomat, különlenyomat
extraşcolar -ă, --i, -e mn iskolán kívüli
extrasez|on -oanes fn elő- és utóidény
extrater|estru -estră, -eştri, -estremn és h, n fn földönkívüli (lény)
extrauterin -ă, -i, -emn, orv méhen kívüli
extravagan|t -tă, -ţi, -te mn különcködő, furcsa
extravaganţ|ă -en fn különcködés
extraverti|t -tă, -ţi, -temn, lélt extrovertált; tip extravertit extrovertált típus
extravilan -ă, -i, -emn külterületi
extrem|a -i, -eI. mn
1. szélsoséges, túlzó;
2. rendkívüli, végso;
3. orv eros, hatékony.
II. hsz extrem de ... rendkívül ..., nagyon
extrem|ă -e n fn
1. szélsőség, véglet;
2. sp szélső;
3. mat szélső érték
extremisms fn szélsőséges (politikai) magatartás
extremi|st -stă, -şti, -ste mn és h, n fn szélsőséges, túlzó
extremit|ate -ăţi n fn
1. véglet, szélsőség;
2. vég (pl. boté);
3. anat végtag
extrinsec -ă, -i, -emn
1. külső;
2. közg valoare extrinsecă a monedei a pénz névértéke;
3. orv külső; factor extrinsec külső tényező
exuberan|t -tă, -ţi, -te mn
1. dús;
2. átv túláradó
exuberanţ|ă -en fn
1. túláradó érzelmi megnyivánulás;
2. ritk bőség. gazdagság
exultaexult, exultat tn i ujjong, féktelenül örül
exultan|t -tă, -ţi, -temn ujjongó, féktelenül örvendező
exult|are -ărin fn ujjongás, mámoros öröm
exuviabil -ă, -i, -emn, áll vedlő
ezitaezit, ezitat tn i habozik, tétovázik
ezitan|t -tă, -ţi, -te mn tétovázó, habozó
ezit|are -ărin fn habozás, tétovázás, ingadozás
ezoteric -ă, -i, -emn csak a beavatottak számára érthető, ritk, vál ezoterikus
ezoteric -ă, -i, -emn csak a beavatottak számára érthető, ritk, vál ezoterikus