román-magyar szótár

új keresés


e betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 | 101-150 ... 851-898

ecran -e s fn
1. vetítővászon; mozivászon;
2. mozi;
3. fiz, műsz ernyő
ecran|a -ez, -atts i, vill árnyékol
ecran|are -ărin fn, vill árnyékolás
ecraniz|a -ez, -at ts i filmre vesz
ecraniz|are -ărin fn megfilmesítés
ecrazităn fn, vegy ekrazit
ecrumn, nrag ekrü, nyers színű
ectaz|ie -iin fn, orv tágulat
ectoderm -es fn, biol ektoderma
ectoplasm|ă -en fn, biol ektoplazma
ecuaţ|ie -ii n fn, mat egyenlet
ecuator s fn, földr egyenlítő
ecuatorial -ă, -i, -e mn, csill egyenlítői
ecumenic -ă, -i, -emn, vall ökumenikus, egyetemes, felekezetközi
ecus|on -oanes fn címerpajzs
ecve|stru -stră, -ştri, -stremn lovas; statuie ecvestră lovas szobor
eczem|ă -e n fn, orv ekcéma, bőrgyulladás
edec -uris fn
1. hajó vontatókötél; a fi la edecul cuiva ki van szolgáltatva vkinek a kénye-kedvére;
2. régi, régóta meglevő tárgy;
3. régi alkalmazott, tréf régi bútordarab
edecar -ih fn hajóvontató
edelvaisfloare de colţ s fn, növ, ritk (floare de colţ) havasi gyopár
edem -es fn, orv vizenyő, ödéma
edenrai, paradis s fn, ritk (rai, paradis) éden, paradicsom
edict -e s fn, tört (királyi) rendelet; edict de toleranţă türelmi rendelet
edificaedific, edificat
I. ts
1. (fel)épít;
2. átv felvilágosít.
II. vissz
1. átv épül, tanul;
2. tisztában van (vmivel)
edific|are -ărin fn
1. (fel)építés;
2. felvilágosítás;
3. átv tanulság, épülés
edificat|or -oare, -ori, -oare mn épületes, tanulságos
edific|iu -ii s fn épület
edilitar -ă, -i, -e mn városrendezési
edilitaten fn városrendezés
edit|a -ez, -at ts i kiad, megjelentet
edit|are -ărin fn kiadás, megjelentetés
ediţ|ie -ii n fn, nyomd kiadás
edit|or -oare, -ori, -oareh és n fn kiadó
editorial1 -ă, -i, -emn, nyomd kiadói
editorial2 -es fn vezércikk, szerkesztőségi cikk
editur|ă -i n fn kiadó(vállalat)
educaeduc, educat ts i nevel
educabil -ă, -i, -emn nevelhető
educaren fn nevelés
educaţ|ie -ii n fn nevelés
educaţional -ă, -i, -emn nevelés(ügy)i
educativ -ă, -i, -e mn nevelő
educatoar|e -e n fn óvónő
educat|or -oare, -ori, -oare
I. mn nevelő.
II. h és n fn nevelő(nő)
efect -e s fn
1. hatás; fiz efect caloric hőhatás; de efect hatásos;
2. kat efecte militare katonai felszerelés
efectiv |ă -i, -e
I. mn tényleges, valóságos.
II. s fn létszám, (személyi) állomány
efectu|a -ez, -at ts i elvégez, végrehajt, teljesít
efectu|are -ărin fn végrehajtás, teljesítés
efectua|t -tă, -ţi, -te mn elvégzett; lucru efectuat elvégzett munka
efemer|ă -en fn, áll tiszavirág, (közönséges) kérész