román-magyar szótár

új keresés


d betű

Lapozás: 1-50 ... 1851-1900 | 1901-1940

dunet|ă -en fn, hajó hátsó fedélzet
dung|ă -i n fn
1. csík, sáv;
2. él;
3. szél; a fi într-o dungă tökkelütött, kelekótya
dunga|t -tă, -ţi, -te mn csíkos
duo -uriduet s fn, zene (duet) duó, kettős
duodecimal -ă, -i, -emn tizenkettes
duoden -uris fn, anat patkóbél, nyombél
duodenal -ă, -i, -emn, orv patkóbél-; nyombél-; ulcer duodenal nyombélfekély
după vsz
1. mögött; de după mögül;
2. után; unul după altul egyik a másik után; după-masă délután; după aceea azután; după ce miután;
3. szerint, megfelelően; după măsură mérték szerint; după regulament a szabályzat szerint;
4. szerint; după mine szerintem;
5. -ért; a striga după ajutor segítségért kiált
duplicat -e s fn másolat
duplicitate n fn kétszínűség, alakoskodás
durdură; duri, dure mn
1. kemény;
2. átv nyers, durva
dur|a1 -ez, -at ts i
1. (fel)épít;
2. rak;
3. készít, csinál
dura2 durează, durat tn i, 3. sz.
1. tart, eltart;
2. fennmarad
dur|ă -en fn
1. kis kerék;
2. műsz csiga
durabil -ă, -i, -e mn tartós, maradandó
durabilitate n fn tartósság
duraluminius fn, koh dúralumínium
duramen -uris fn, növ geszt
durat|ă -e n fn (idő)tartam
durativ -ă, -i, -emn, nyelvt folyamatos; verb durativ folyamatos ige
durdul|iu -ie, -iimn tömzsi
dureadoare, durut ts i, 3. sz. fáj; mă doare piciorul fáj a lábam;
mă doare în cot fütyülök rá
durer|e -i n fn fájdalom; durere de cap fejfájás
durer|os -oasă, -oşi, -oase mn fájó, fájdalmas
durific|adurific, durificat durific, durificat i I. ts megkeményít. -II. vissz megkeményedik
durit|ate -ăţin fn 1. keménység;
2. átv durvaság, nyerseség
duru|i -i, -it tn i zörög, zakatol
duruit -uris fn dübörgés, zúgás, zörgés
duruts fn, nép fájdalom
dus s fn, ritk elmenés, eltávozás; vasút bilet de dus şi întors menettérti jegy
duş -uri s fn zuhany
duşcăduşte n fn korty
a da (de) duşcă egy hajtásra felhörpint
duşman -ă, -i, -e
I. h és n fn ellenség; duşman de moarte halálos ellenség. -
II. mn ellenséges
duşmăneştehsz ellenségesen
duşmăn|i -esc, -it i
I. ts ellenségesen viselkedik, gyűlöl. -
II. vissz gyűlölködnek
duşmăn|ie -ii n fn ellenségeskedés
duşmăn|os -oasă, -oşi, -oase mn ellenséges
duşum|ea -elen fn padlózat, padló
duz|ă -e n fn, műsz fúvóka
duzin|ă -i n fn tucat