román-magyar szótár

új keresés


d betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 ... 1901-1940

dărăpănadărapăn, dărăpănat vissz i, csak 3. sz összeomlik, tönkremegy
dărăpăna|t -tă, -ţi, -te mn
1. omladozó, düledező;
2. összedőlt
dărăpănătur|ă -in fn
1. rom, omladél;
2. düledező viskó
daraver|ă -i n fn
1. baj;
2. dolog, ügy
dârdâ|i -i, -it ts i
1. didereg;
2. remeg, reszket;
3. vacog
dârdoră n fn, nép
1. hév, láz;
2. baj, kellemetlenség, kavarodás;
3. rémület, riadalom
daredări n fn
1. adás; dare de seamă
a. jelentés, beszámoló,
b. ismertetés; cu dare de mână tehetős, módos;
2. nép adó
dârloag|ă -e n fn gebe
dârlog -i h fn
1. kantárszár;
2. kötőfékszár
dârm|on -oane n fn rosta
dârmo|z -ji h fn, növ ostorménfa
darnic -ă, -i, -e mn adakozó, bőkezű
dărnic|ie -iin fn bőkezűség, nagylelkűség
dârst|ă -e n fn kallómalom
dăru|i -isc, -iti
I. ts
1. adományoz, ajándékoz;
2. átv megajándékoz, felruház;
3. átv áldoz, szentel. -
II. vissz átadja (szenteli) magát (vminek)
dăru|ială -elidăruire n fn, ritk
1. (dăruire) adományozás, ajándékozás;
2. de dăruială ajándékba, ajándékképpen
dăruir|e -iabnegaţie, devotament n fn
1. adományozás, ajándékozás;
2. adomány, ajándék;
3. átv (abnegaţie, devotament) önfeláldozás, áldozatkészség
dăruit|or -oare, -ori, -oareh és n fn ritk adományozó, ajándékozó
dârval|ă -e n fn robot, (kényszerből végzett) fárasztó munka
dâr|z -ză, -ji, -ze mn
1. bátor, merész;
2. ádáz, bősz;
3. hajthatatlan, kemény, elszánt;
4. kevély, gőgös, dölyfös
dârzenie n fn
1. bátorság, merészség;
2. elszántság;
3. hajthatatlanság, keménység;
4. kevélység, büszkeség
dascăl -i h fn
1. nép tanító;
2. dascăl (de biserică) kántor
dăscăl|eală -elin fn kioktatás, fejmosás; (meg)dorgálás
dăscăl|esc -ească, -eştimn tanítói
dăscăleştehsz tanítók módjára, mint a tanítók
dăscăl|i -esc, -itts i
1. tanít, oktat;
2. (meg)dorgál, (meg)leckéztet
dăscăl|ie -iin fn
1. tanítóskodás, tanítói pálya;
2. megleckéztetés, lehordás, összeszidás
dăscălimen fn, nép tanítóság, tanítói testület (kar)
dăscăliţ|ă -e n fn
1. tanítónő;
2. tanítóné, a tanító felesége
dat1 dată; daţi, date mn adott; la un moment dat egy adott pillanatban
dat2 s fn
1. adás;
2. datul la rindea gyalulás;
3. adott tény;
4. szokás;
5. nép rontás, varázslat útján kapott betegség;
6. kif aşa e datul (cuiva) ez a sorsa, ez rendeltetett (valakinek)
dat|a -ez, -at i
I. ts
1. valamely időponthoz rögzít, vál datál;
2. keltez. -
II. tn származik, ered
dată1 n fn alkalom, (egyszeri) időpont; de data aceasta v de astă dată most, most az egyszer; o dată egyszer, egy alkalommal; o dată pentru totdeauna egyszer s mindenkorra
dat|ă2 -e n fn
1. kelet, dátum;
2. tbsz adatok
dat|are -ări n fn keltezés
dătăt|or -oare, -ori, -oare mn adó, adományozó
datin|ă -i n fn szokás, hagyomány
dativ s fn, nyelvt részeshatározó eset, dativus
dat|or -oare, -ori, -oare mn
1. adós;
2. átv köteles
dator|a -ez, -at i
I. ts tartozik, adós. -
II. vissz, csak 3. sz köszönhető, tulajdonítható
datori i, ld
datora
dator|ie -ii n fn
1. adósság, tartozás; pe datorie adósságra, hitelben;
2. átv kötelesség, kötelezettség
datori|t -tă, -ţi, -te mn
1. kijáró, megillető, köteles;
2. kötelességszerű
datorită vsz
1. (vkinek, vminek) köszönheto, hogy ...;
2. valaminek a következtében
datornic -ă, -i, -ecreditor h, n fn
1. adós;
2. ritk (creditor) hitelező
daun|a -e n fn kár; în dauna ... kárára
dăun|a -ez, -at tn i kárt okoz (vkinek)
dăunăt|or -oare, -ori, -oare
I. mn káros, ártalmas, kártevő. -
II. h fn, mezőg kártevő
de1 ksz
1. ha, hogyha; de nu mă ţinea, aş fi căzut ha nem fogott volna, elesem;
2. még ha, még akkor is;
3. bár, noha, jóllehet;
4. azért, hogy ...;
5. hogy; are obicei de arunca scrisorile az a szokása, hogy eldobja a leveleket;
6. vagy..., vagy ...; de­o fi una, de­o fi alta vagy az egyik, vagy a másik
de2 isz
1. hát;
2. bizony, hát bizony;
3. ugyan (már)!;
4. nos