román-magyar szótár

új keresés


c betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 | 101-150 ... 3501-3541

cadran -e s fn
1. mutatólap, számlap;
2. mat negyedkör;
3. műsz kvadráns, negyedlő
cadril -uri s fn francia négyes
cadrila|t -tă, -ţi, -te mn kockás
cadr|u -e s fn
1. (kép)keret, (kép)ráma;
2. (bekeretezett) festmény, kép;
3. műsz váz, keret, foglalat;
4. átv környezet, keret;
5. átv kötelék, keret; în cadrul keretében
caduc -ă, -i, -e mn
1. roskatag, düledező;
2. növ hulló (levél);
3. jog hatályát vesztett, elévült
caducitate n fn, egysz
1. roskatagság;
2. jog hatályvesztés, hatálytalanná válás, elévülés
caf|ea -ele n fn
1. kávé(szem), kávébab;
2. kávé; cafea cu lapte tejeskávé; cafea turcească törökkávé
cafeg|iu -ii h fn
1. kávés, kávéfőző;
2. kávéház­tulajdonos;
3. biz kávékedvelő
cafeină n fn, vegy koffein
cafeluţ|ă -en fn, biz, kics (fekete)kávé
cafeluţe n fn, tbsz, növ csillagfürt
cafen|ea -ele n fn kávéház
cafen|iu -ie, -ii mn kávészínű, kávébarna
cagul|ăn fn
1. csuklya;
2. kámzsa, kapucni;
3. gázálarc sisakja
cahl|ă -e n fn
1. táj szabad kémény;
2. kályhacsempe
căicăiesc, căit vissz i (meg)bán, sajnál
cai|a -ele n fn patkószeg
caiac -e s fn
1. kajak;
2. sp kajakozás
caiaci|st -stă, -şti, -steh és n fn, sp kajakos, kajakozó
caiaf|ă -en fn képmutató, szemforgató
caier -e s fn guzsaly(nyi) fonal
caiet -es fn füzet
caimac -uri s fn
1. a tej föle;
2. hab (török kávén);
3. átv színe-java (krémje) valaminek
caiman -i h fn, áll kajmán
căin|a -ez, -at i
I. ts sajnál, szánakozik.
II. vissz siránkozik
căin|are -ărin fn
1. sajnálkozás, szánakozás;
2. siránkozás
câin|e -i h fn kutya, eb; câine ciobănesc pásztorkutya; câine de curte házőrző kutya; câine de vânătoare vadászkutya; câine­lup farkaskutya; câine poliţist rendőrkutya; câine rău harapós kutya; câine turbat veszett kutya; a tăia frunză la câini lopja a napot, lába szárán csapja a legyet, henyél; a trăi (sau a se înţelege) ca câinele cu pisica jóban vannak, mint (a) kutya a macskával (sau mint a kutya meg a macska), szereti, mint kutya a macskát, kutya­macska barátság
câin|esc -ească, -eşti mn
1. kutya­;
2. átv cudar, kegyetlen; vreme câinească cudar idő
câineşte hsz
1. kutya módra, mint egy kutya;
2. átv (cu duşmănie, cu răutate) ellenségesen, rosszindulatúan;
3. átv nyomorúságosan, nagy nélkülözések közepette; trăieşte câineşte nyomorúságosan él; câine­câineşte kínkeservesen
câin|os -oasă, -oşi, -oase mn kutya­; rossz, gonosz
căinţ|ă -e n fn megbánás, sajnálkozás
cai|s -şi h fn, növ kajszibarackfa
cais|ă -e n fn kajszibarack
calcai h fn
1. ló; cal de călărie hátasló; cal de curse versenyló; cal de ham igásló; cal de bătaie
a. vesszőparipa,
b. bűnbak; a sări peste cal túllő a célon; a visa cai verzi pe pereţi légvárakat épít;
2. áll cal­de­mare tengeri csikóhal;
3. sp bak;
4. ló, huszár (sakkban);
5. fiz cal­putere lóerő
cal-de apălibelulă h fn, áll (libelulă) szitakötő
cal-de-mareh fn, áll tengeri csikóhal
cal-puterecai-putere h fn, fiz lóerő
cal|ă -e ts i, műsz beállít
cal|ă -e n fn
1. haj rakodótér, rakfelület;
2. haj sólya;
3. műsz féktuskó, féksaru
calabalâc -uri s fn cókmók, retyerutya, poggyász
calafats fn, hajó tömítőkóc, tömítőcsepű
călăfătu|i -iesc, -itts i, hajó tömít, dugaroz, kalafatál
calambur -uri s fn szójáték
calamit|ate -ăţi n fn szerencsétlenség, csapás
calandr|a -ez, -at ts i
1. műsz kalanderez, mángorol;
2. nyomd, text simít, fényesít
calandr|u -e s fn
1. műsz mángorló(gép);
2. nyomd, text simítógép, fényesítőprés, kalander
calap|od -oade s fn
1. kapta(fa);
2. átv minta
căl|are hsz lóháton
călăr|eaţă -eţe n fn női lovas
călăreţ -ih fn lovas