román-magyar szótár

új keresés


c betű

Lapozás: 1-50 ... 3451-3500 | 3501-3541

cuticul|ă -e n fn
1. biol hámszegély;
2. növ bőrke, kutikula
cut|ie -ii n fn
1. doboz, skatulya;
2. láda; cutie de scisori postaláda;
3. tok; cutie de vioară hegedűtok;
4. műsz szekrény; cutie de rezistenţă ellenállásszekréy;
5. fiók
cuţit -e s fn
1. kés;
2. cuţitul plugului ekevas
cuţitar -in fn
1. késes, köszörűs;
2. biz bicskás, késelő
cuţitoai|e -e n fn vonókés
cutiuţ|ă -en fn, kics kis doboz, kis skatulya
cutr|ă -e n fn, gúny képmutató, alakoskodó, intrikus
cutreieracutreier, cutreierat ts
I. bejár, bebarangol. –
II. tn csavarog, kószál
cutreierats fn csavargás, kószálás
cutremur -e s fn
1. földrengés;
2. rengés;
3. átv remegés, rémület
cutremuracutremur, cutremurat i
I. ts megremegtet, megrendít. –
II. vissz
1. reng, megrázkódik;
2. megremeg;
3. reszket, remeg
cutremurăt|or -oare, -ori, -oaremn
1. megrendítő, megrázó;
2. riasztó, félelmetes
cutum|ă -en fn, jog szokásjog
cuv|ă -e n fn, műsz kád, tartály; cuvă de fermentaţie erjesztőkád
cuvântcuvinte s fn
1. szó; cuvânt cu cuvânt szóról szóra; în toată puterea cuvântului a szó szoros értelmében; schimb de cuvinte szóváltás; sub nici un cuvânt semmiképpen sem; sub cuvânt că … azzal az ürüggyel, hogy …;
2. joc de cuvinte szójáték;
3. cuvinte încrucişate keresztrejtvény;
4. beszéd; cuvânt de deschidere megnyitóbeszéd; a cere cuvânt szót kér; a lua cuvânt hozzászól;
5. cuvânt introductiv, cuvânt înainte előszó;
6. purtător de cuvânt szóvivő;
7. ígéret, adott szó; om de cuvânt/i> szavatartó ember; a­şi da cuvântul de onoare becsületszavát adja
cuvânt-cheies fn kulcsszó
cuvânt-înaintes fn előszó
cuvânt-matcăs fn címszó
cuvânt-titlus fn címszó
cuvânt-vedetăs fn vezérszó
cuvânt|a -ez, -at ts i
1. beszél, szól, mond;
2. szónokol, szónoki beszédet mond;
3. előad, elmond
cuvânt|are -ări n fn beszéd, szónoklat; a ţine o cuvântare beszédet mond
cuvântăt|or ­oare -ori, -oaremn
I. beszélő. –
II. h és n fn, rar (orator, vorbitor) beszélő, szónok
cuvenicuvine, cuvenit vissz i, csak 3. sz
1. megilleti, jár neki;
2. illik; cum se cuvine ahogy illik
cuveni|t -tă, -ţi, -te mn
1. kijáró, megillető;
2. illő;
3. kellő, megfelelő
cuvert|ă-e n fn, műsz máz, zománc
cuvertur|ă -i n fn takaró, terítő
cuviinci|os -oasă, -oşi, -oase mn tisztességtudó, illedelmes
cuviinţ|ă -e n fn illem, illendőség
cuvi|os -oasă, -oşi, -oase mn ájtatos, kegyes, jámbor
cuvioş|ie -ii n fn ájtatosság, kegyesség, jámborság
cuzine|t -ţi h fn, műsz csapágybetét, csapágypersely
cvadragenar -ă, -i, -emn és h, n fn negyvenes, negyvenéves (személy)
cvadran|t -ţi h fn, mat
1. negyedkör;
2. (negyedkörös) szögmérő;
3. csill kvadrán
cvadrilateral -ă, -i, -e mn négyoldalú
cvadrupla -ez, -at ts i megnégyszerez
cvadrupl|u -ă, -i, -e mn négyszeres
cvart|ă -e n fn, zene negyed
cvartet -e s fn, zene négyes; cvartet de coarde vonósnégyes
cvint|ă -e n fn, zene ötöd
cvintet -e s fn, zene ötös