román-magyar szótár

új keresés


b betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 | 101-150 ... 1201-1224

baghet|ă -e n fn
1. vessző, pálca;
2. zene karmesteri pálca
bahic -ă, -i, -emn bacchusi, bacchikus
baiader|ă -en fn bajadér
băiaşbăieşi h fn fürdős (ember), kabinos
băiatbăieţi hn fn
1. fiú;
2. rég tanonc, inas
baiebăi n fn
1. fürdő; baie de aburi gőzfürdő;
2. fürdés;
3. cameră de baie fürdőszoba;
4. fürdőkád;
5. tbsz fürdőhely
baierăbăieri n fn madzag, szalag, zsinór; a strânge băierile pungii összehúzza a bagariát, takarékoskodni kezd
băieş -i hn fn
1. kabinos, fürdős;
2. táj bányász, bányamunkás
băieşiţ|ă -en fn fürdősasszony, kabinosnő
băietan -i h fn serdülő fiú, legényke
băieţaş -i h fn fiúcska
băieţ|el -ei h fn fiúcska
băieţ|esc -ească, -eştimn fiús
băieţeşte hsz fiúsan
bâigu|i -iesc, -it tn i
1. zagyvál, locsog;
2. dadog; dünnyög
bâigu|ială -ieli n fn
1. zagyvaság, locsogás;
2. dadogás;
3. dünnyögés
baionet|ă -e n fn szurony, bajonett
bairam -uris fn

1. vall bajrám;
2. ritk eszem­iszom; mulatozás
baiţ -uri s fn, műsz pác
băiţu|i -iesc, -it ts i, műsz pácol
băiţuits fn, műsz pácolás
baiu isz, táj
1. nem én, én aztán nem;
2. (nici vorbă!) egyáltalán nem!, szó se lehet róla!
bâjbâ|i -i, -it tn i
1. tapogató(d)zik;
2. nyüzsög
bâjbâ|ială -ieli n fn tapogató(d)zás
băjenar -i h fn, rég
1. bujdosó;
2. menekülő, menekült
băjen|ie -ii n fn
1. elmenekülés;
2. bujdosás
bal -uri s fn bál
bălăbăn|eală -elin fn tántorgás
bălăbăn|i -esc, -it vissz i
1. himbálódzik, ing;
2. tántorog
balăc|eală -celin fn lubickolás, pancsolás
bălăc|i -esc, -itvissz i

1. tapicskol;
2. tocsog
balad|ă -e n fn ballada
băl|ai -aie, -ai, -ale mn
1. szőke, szöszke;
2. fehér, aranyszőrű; nici laie, nici bălaie se ilyen, se olyan
bălăi|or -oară, -ori, -oaremn szőkés, szöszke
bălălă|i -esc, -ittn i himbáló(d)zik, ing(adozik)
balalaic|ă -in fn balalajka
balama -le n fn
1. csuklóspánt, sarokvas;
2. tbsz, átv, biz csukló, ízület; nu­l mai ţin balamalele nem bírja szusszal, elfogy az ereje
balamuc -uri s fn, átv is bolondokháza
bălan -ă, -i, -e mn
1. szőke, szöszke;
2. fehér (szőrű)
balangăbălăngi n fn, nép kolomp
bălăngăn|i -esc, -it vissz i himbálódzik, ing
balans -uri s fn
1. haj himbálózás;
2. sp lendítés;
3. lengés, ringás
balans|a -ez, -at i
I. ts hintáztat. –
II. vissz
1. himbáló(d)zik; ing;
2. egyensúlyoz
balans|are -ărin fn
1. himbálódzás, ringás;
2. hintáztatás, ringatás;
3. kiegyensúlyozás, egyensúlyba hozás
balansier -e s fn, műsz himba, lengőkar
balansoar -e s fn hintaszék
balanţ|ă -en fn hintaszék
balaoacheş -ă, -i, -emn, tréf barna képű, füstös képű
bălăr|ie -ii n fn gyom, gaz, táj burján
balast -urin fn mérleg; balast analitică analitikai mérleg