román-magyar szótár

új keresés


a betű

Lapozás: 1-50 ... 2101-2150 | 2151-2200

avertiz|or -oare s fn, műsz jelzőkészülék, jelzőberendezés
aviatic -ă, -i, -e mn légi
aviaţ|ie -ii n fn
1. légi közlekedés, repülés; aviaţie civilă polgári légi közlekedés;
2. kat légierők, légi haderő; ofiţer de aviaţie repülőtiszt
aviat|or -oare, -ori, -oare h és n fn repülő, pilóta
avicol -ă, -i, -emn baromfitenyésztési
avicult|or -oare, -ori, -oare h és n fn, mezőg baromfitenyésztő
avicultură n fn, mezőg baromfitenyésztés
avi|d -dă, -zi, -de mn
1. vágyódó, sóvárgó;
2. mohó, sóvár
aviditate n fn
1. vágyódás, sóvárgás;
2. mohóság
avi|on -oane s fn repülőgép; avion cu reacţie sugárhajtású repülőgép; avion de vânătoare vadászrepülőgép
avitaminoz|ă -en fn, orv vitaminhiány, avitaminózis
aviz -e s fn
1. értesítés;
2. figyelmeztetés, felhívás; aviz de plată fizetési meghagyás;
3. vélemény;
4. véleményezés
aviz|a -ez, -at ts i
1. értesít;
2. figyelmeztet
aviza|t -tă, -ţi, -temn 1. óvatos, megfontolt, körültekintő;
2. jól tájékozott, jártas; 3. véleményezett
avizo -uris fn őrhajó
avocado1 h fn, növ avokádó
avocado2 s fn avokádó
avoca|t -tă, -ţi, -te h és n fn ügyvéd
avocatură n fn ügyvédi gyakorlat, ügyvédeskedés
avort -uri s fn elvetélés, abortusz
avort|a -ez, -at tn i, orv elvetél, abortál
avorton -ih fn 1. koraszülött;
2. torz, idétlen, elsatnyult ember; 3. irodt, műv félre sikerült mű
avu|t -tă, -ţi, -te
I. mn gazdag, vagyonos, jómódú.
II. avuturi s fn (avere) vagyon, birtok; avut naţional nemzeti vagyon
avuţ|ie -iin fn vagyon, gazdagság
axaxe s fn, műsz tengely; orsó
axaaxez, axat ts i
1. műsz beállít, centrál;
2. átv valamire irányít
axăaxe n fn, fiz, műsz tengely; axă de coordonate koordinátatengely; axă fixă rögzített tengely
axial -ă, -i, -e mn tengelyirányú, tengely-
axil|ă -en fn, orv hónalj
axilar -ă, -i, -emn, orv hónalji
axiologien fn, fil értékelmélet, axiológia
axiom|ă -e n fn sarkigazság, axióma
azal|ee-ee n fn, növ azálea
azbest s fn azbeszt
azbuche s fn (cirill) ábécé; a fi la azbuche még csak az ábécénél tart
azi hsz
1. ma; a mai nap; azi... dimineaţă ma reggel; azi... noapte a mára virradó éjjel; de azi
a. mai,
b. mától kezdve; de azi înainte mától fogva; de azi într... o săptămână mához egy hétre; de azi pe mâine máról holnapra; azi... mâine maholnap, rövidesen, hamarosan;
2. ma, most (an); în ziua de azi mostanság, manapság, napjainkban
azi-dimineaţăhsz ma reggel
azi-mâinehsz maholnap
azi-noaptehsz mára virradó éjjel, az elmúlt éjjel
azil -uri s fn
1. menedék;
2. rég menhely, szeretetház
azim|ă -en fn kovásztalan kenyér
azot s fn, vegy nitrogén
azota|t -ţi h fn, vegy nitrát
azotic mn, vegy nitrogén... ; acid azotic salétromsav
aztec -ă, -i, -emn és h, n fn azték
azur s fn égszínkék, azúrkék; az ég kékje
azur|iu -ie, -ii mn égszínkék
azvârliazvârl, azvârlit
I. ts hajít, dob, elhajít, eldob.
II. tn
1. dobál, hajigál;
2. rúg, kapál (ló).
III. vissz ráveti magát; a se azvârli pe cal lóra pattan
azvârlir|e -in fn 1. dobás, hajítás;
2. kidobás, eldobás
azvârlitur|ă -i n fn hajítás, dobás